Xử lý và bảo quản

Xử lý và bảo quản
Ngày đăng: 05/03/2022 10:41 AM
  1. Công cụ cần thiết

+ Xe nâng có càng dài tối thiểu 3,2m để xếp/dỡ các palette sắt

+ Cốc hút để xử lý tấm đá nung kết – Lamar Marble Plus / Đai vải phủ cao su có cần cẩu trên cao

  1. Quy trình

2.1 Xử lý Palette sắt

 (Hai ảnh này nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn nhưng chúng ta chỉ cần một bức ảnh để hiển thị quá trình chất hàng/dỡ hàng)

2.2 Lưu trữ đá nhân tạo nung kết – Lamar Marble Plus

Gỡ bao bì ra khỏi tấm đá nung kết – Lamar Marble Plus.

 


(Chúng ta không cần đặt giác hút ngang, chỉ đặt theo chiều dọc)

 


(Chúng ta cũng có thể dùng hình này; chỉ cần một ảnh)

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline